söndag 14 juni 2009

Reclaim the public opinion

Det var ett reclaim i Malmö i går. Av vad jag har förstått av det jag har läst i tidningarna och i bloggar skrivna av folk som var närvarande så var det en rätt lugn gatufest/protest. Efter festen på vägen därifrån så hamnade några av festens deltagare i bråk med polisen. I stort kan man jämföra det med oroligheter efter en del fotbollsmatcher.
Det är synd, inte bara för individer som råkade illa ut utan även för både den rörelsen och för vänstern i stort. Tidningarna får möjlighet att använda krigsrubriker, politiker och bloggare börjar tävla i attacker på vänstern i stort som vanligt och man avskärmar sig från de människor som man vänder sig till. Ett reclaim är tänkt att vara en bred gatufest och om den omges av ett rykte om våld så faller mycket av poängen. Ett reclaim ska visa på ett alternativt och bättre samhälle.

Om man tror på parlamentarism så inser man naturligtvis att det som händer på en reclaim kan stärka eller skada vänstern i stort.

Om man inte tror på parlamentarism men ändå på demokrati i form av anarkism, syndikalism och liknande så måste man inse att allt våld i samband med sådana här tillställningar är kontraproduktivt då man skrämmer bort de man vill ha med på festerna och man får folket emot sig. Man måste aktivt jobba bort alla idéer om våld hos deltagarna i samband med festerna. Man har trots allt viktiga och bra budskap men de når inte i så stor utsträckning ut till allmänheten när tidningarna kan skriva om oroligheterna istället.

Det är dock viktigt att notera att våldet i det här fallet skedde efteråt, att man på en gatufest inte ha någon som helst möjlighet att kontrollera vilka som kommer dit, att media gärna uppförstorar händelser när det passar dem och att polisen inte alltid uppträder speciellt sansat. Om man, som jag, inte var där så kan man inte veta exakt vad som hände. De reclaim som jag har varit på har varit lugna och glada gatufester där man har dansat och festat ett tag under radikala paroller och sen gått därifrån.

J.N Svensson Röda Malmö Kim Müller

DN DN SvD Expressen

Inga kommentarer: