söndag 21 juni 2009

En miljard svälter men kapitalismen mår (tyvärr) bra

FN rapporterar att över en miljard människor i världen svälter.

Samtidigt så har ju de rika länderna mer mat än de kan äta upp och slösar ganska bra med andra resurser också.

Olika bloggar som jag har läst drar så klart olika slutsatser kring det här, precis som det ska vara.

Vissa bloggar försvarar kapitalismen då de hävdar att de länder där svälten är värst är stater som inte har kapitalism. Jag tror helt klart att det är en förenkling och att det dessutom finns stater som inte är speciellt kapitalistiska men som ändå mår bra. Låt oss dock säga att de har rätt för diskussionens skull.

Ifall jag skulle vara en jävel på att råna gamla tanter på deras sparkapital så ligger inte felet hos tanterna, det är min moral det skulle vara helt åt helvete med. Visst kan man tycka att tanterna skulle skydda sig bättre men felet ligger fortfarande hos mig som har rånat dem. Att jag sen skulle ha massor av pengar medan tanterna svälter skulle de flesta inte se som ett tecken på att det var jag som hade rätt och att tanterna fick skylla sig själva som inte var beväpnade.

Andra bloggar menar att det är kapitalismens fel men flera av dem hävdar dessutom att kapitalismen är i kris. Jag tror inte att kapitalismen är i kris. Det här är en kris för stater, organisationer, företag, människor men för kapitalismen i sig så är det business as usual. Kapitalismen har låg och högkonjunkturer inbyggt i sig. Fler kommer ifrågasätta kapitalismen men kommer mänskligheten att göra något åt problemet denna gång. Nope, de kommer lappa och laga, justera lite, se över bonusar och liknande, skälla på några bankdirektörer och sen glömma hela grejen tills botten går ur ekonomin igen.

Man kan lite likna det vid ett stabilt ekosystem. Sommar och vinter avlöser varandra och det finns mindre föda på vintern. Vissa år är det torka och det blir mindre växtlighet vilket gör att fler betesdjur dör vilket leder till att fler rovdjur dör, nästa år blir det mer nederbörd och växter och djurlivet återhämtar sig. Gradvisa förändringar av klimatet gör att vissa djurgrupper dör ut helt och hållet. Ibland blir det skogsbrand vilket inte är det minsta trevligt för alla de djur som blir offer för lågorna men efter branden tar växtligheten ny fart. Det kan alltså vara en fruktansvärd kris för individer och grupper men ekosystemet i sig klagar inte.

Tycker ni att vi människor borde kunna bättre än så. Att vi som medvetna varelser skulle kunna komma på att man kanske ska spara mat över vintern och dela med oss ifall någon annans vinterförråd sinar när våra bodar är fulla, bygga hus för att klara kylan, undvika att bo där vi lätt blir lågornas rov osv. Det tycker jag med.

Vi borde bygga upp ett system där vi i så liten grad som möjligt är utlämnade åt naturens nycker eller åt ekonomins dito. Det är inte så att världen plötsligt har mindre resurser bara för att det är en ekonomisk kris. Det enda som förändras är synen på det värde vi gemensamt kommit överens om att vi ska tillskriva våra monetära enheter. Det är ett system som vi själva har uppfunnit.

Vi kan naturligtvis argumentera fram och tillbaka vilket system vi vill ha men vi bör aldrig någonsin se ett system vi själva har hittat på som någon naturlag. Det är helt upp till mänskligheten att acceptera det eller förkasta det ifall vi känner att vi vill förändra systemet eller byta ut det helt och hållet.

1 kommentar:

akjalam2 sa...

Utan svält och sjukdomar skulle jorden varit överbefolkad (läs MER överbefolkad) för länge sedan.

Grymt men sant.

P