torsdag 18 juni 2009

Har Gud skapat sandlådan eller inte?

Det är bråk mellan Göran Rosenberg och Humanisterna kring de senares kampanj "Gud finns nog inte"

Rosenberg argumenterar bland annat för att kampanjen uppfattas som att den främst riktar sig mot folk av judisk och muslimsk tro men i själva verket så rör det sig nog snarare om att han har en historia av att störa sig på ateister som han nog uppfattar som självgoda och trångsynta.

Humanisterna menar att deras kampanj handlar om att de vill ha ett sekulariserat samhälle där alla religiösa idéer ska ha samma ställning men i själva verket så rör det väl sig snarare om att de har en historia av att störa sig på religiösa människor som de nog uppfattar som vidskepliga och irrationella.

Både Göran Rosenberg och Humanisterna har sagt och gjort en massa vettiga saker men i det här fallet så vet jag inte vad som är fånigast, kampanjen eller kritiken av den.

Inga kommentarer: