måndag 29 juni 2009

Att försöka lösa integritetsfrågorna med skattesänkningar

Roland Poirier Martinsson går nu till attack mot Piratpartiet och kallar det för en postmodern masspsykos.

Hans recept är istället att man ska sänka alla skatter så att makt överförs från staten till "familjer, församlingar, företag, föreningar" så att dessa kan stå emot statens förtryck. En typiskt konservativ idé.

Det som skulle hända ifall man för över makt till företagen från staten är att man blir förtryckt av företagen istället. Vissa av integritetsproblemen just nu består visserligen i att en paranoid stat försöker övervaka oss men andra problem består i att staten har övergivit sin roll att skydda oss från förtryck från företag, en situation som knappast skulle bli bättre ifall en fattigare stat skulle behöva lämna över ännu mer av brottsutredningarna till företagen.

När företagen ger sig på enskilda människor så är det inte svårt att se vem som är den svagare parten. Det är inte svårt att se vilken av parterna som förmodligen blir ruinerad av att betala båda parters rättegångskostnader.


Även om jag tycker att det är fel att ekonomisk styrka ska avgöra i civilmål eller till och med i många fall, avgöra ifall det blir något mål överhuvudtaget då den ena parten helt enkelt inte har råd att stå emot så kom jag just på en radikal idé (som det säkert redan har skrivits flera böcker om av någon) för att balansera ut det hela.
Vad skulle ske ifall den förlorande parten enbart tvingas betala det av den vinnande partens kostnader som understiger den förlorande partens egna kostnader? Det skulle göra att om ett företag ställs mot en privatperson stödd av till exempel en ideella rådgivare och advokater så skulle inte privatpersonen gå under av att förlora.

Här ska tilläggas att jag aldrig har studerat juridik så jag kan ha missuppfattat totalt hur det fungerar. Jag kan ju även ha blandat ihop hur det fungerar i Sverige och USA.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant förslag och det skulle definitivt vara önskvärt just i fallet Ipred. Den lagen är både rättsosäker och oproportionerlig. Man kan gärna försvara upphovsrätten men då ska det ske i enlighet med vår grundlag och våra rättsprinciper, inte med hjälp av partiska privatspanare. Men ska man vara realistisk är väl problemet att om inte den förlorande parten betalade alla rättegångskostnader skulle det öppna för missbruk av systemet. T ex rättshaverister eller hoppfulla individer som hyr den billigaste rättshjälpen samt väcker åtal mot hundratals storföretag åt gången på oklara grunder i hopp om att kanske pressa pengar av något av dom. Kom gärna med fler förslag på motmedel mot övervakningslagarna dock, det behövs i vårt samhälle just nu.

Daniel Scythe sa...

Jo, det är ju alltid risk att någon missbrukar det precis som att det nuvarande systemet på sätt och vis bygger på den starkes rätt och kan missbrukas genom kravbrev som folk inte har råd att bemöta.

Man måste nog förfina förslaget rejält med olika säkerhetsspärrar tex så skulle man ju kunna sätta en gräns för antal mål per år och juridisk person eller göra någon slags skrivelse om skillnader beroende på om man startar målet eller ej. Man kan ju även koppla det till en självrisk. Om det till exempel kostar minst en viss överkomlig summa pengar så kommer det inte löna sig att överklaga varje räkning man får hem. Då borde det bara vara de struligaste rättshaveristerna som orkar försöka missbruka systemet och då kanske man kan komma åt dem genom några andra regler.

Jag har inte ett färdigt förslag men det var en tanke som slog mig =)

Eduronflux sa...

Jamen så klart att så fort någon kommer med ett förslag om något så dyker alltid någon upp som anden i flaskan..."men tänk om någon missbrukar"..suck. Det är klart som f*n att någon kommer att missbruka. Det är det alltid någon som gör. Men man kan inte skapa ett system och sedan utforma det så att det primära syftet blir att stoppa eller begränsa ett fåtals "missbruk". Då kan man lika gärna strunta i det. Hoppas jag inte "invecklade" mig för mycket där :) Det blir ju lite av "för att försvara demokratin måste vi inskränka på den".

Daniel Scythe sa...

Jo, fast samtidigt är det en intressant aspekt på det hela och det är lika bra att den biten påpekas av någon som inte är helt emot så att man är förberedd =)

Det måste ju bli hyggligt rättssäkert åt andra hållet också så att det inte kommer en dåre och stämmer dig varje månad även om denne förlorar så blir det ju jobbigt =)