fredag 19 juni 2009

Framåt inte bakåt

En Johan Holmberg berättar idag på Aftonbladet om varför människan är den dummaste arten på den här planeten.

Jag är med honom en bit i hans resonemang. Jag är med honom när han skriver att egoism är problemet. Jag är med honom i vad han skriver om köttindustrin men sen så tappar han mig. Hans åsikt är nämligen att vi ska försöka gå tillbaka i vår utveckling av samhället och där tycker jag precis tvärt om. Jag tycker att vi ska försöka lösa problemen genom att sträva framåt. Jag tror inte egentligen problemet är att vi skapar mer avancerad teknologi, jag tror problemet är att vi låter fel människor och krafter styra oss i vilken teknologi vi utvecklar. I mångt och mycket handlar det ju om att vi måste skapa ett mer demokratiskt och mindre egoistiskt och hierarkiskt samhälle. Vi kanske ibland måste ta omvägar i vår utveckling eftersom viss teknologi inte är hållbar att hålla på med. Vi slösar just nu våra resurser på saker som mer och mer avancerade vapen. Vi vet inte var vi skulle befinna oss idag ifall all den energin gick ut på att istället utveckla alternativa energikällor.

Visst, det låter det som en utopi men man kan jämföra vilket av dessa scenarion som låter mest trovärdiga.

Holmbergs samhälle kan i princip skapas på två sätt. Det ena är att helt enkelt de som har makt tvinga alla att leva mer primitivt. Visst, det kanske inte riktigt behöver bli Pol Pot av det men samtidigt så kan man fundera på hur totalitärt det behöver vara för att gå emot människan natur att ständigt utveckla sin omgivning. Om det inte ska bli totalitärt så måste alla människor gemensamt komma överens om att man ska börja leva primitivt.

Min vision av framtiden kan också verka komplicerad att uppnå när man tittar på hur det ser ut just nu. Den bygger ju också på att folk ska komma överens. Samtidigt så går den inte emot den mänskliga naturen att ständigt utvecklas. Det samhälle vi har idag bygger ju egentligen också på en överenskommelse även om det i mångt och mycket är en överenskommelse som folk inte tänker på. Ny informationsteknologi pekar dock på vissa av dessa då folk plötsligt börjar fundera på vem som har makten över politiken, vem som bestämmer vad som får sägas osv.

Jag tycker att människor bör sätta sig ner och förutsättningslöst fundera på vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

4 kommentarer:

Friheten kostar allt sa...

Varför tveka att rösta på Piratpartiet?
Jag tycker inte det finns någon anledning till tvekan om att rösta på Piratpartiet.
Inte ens beroende på grupptillhörighet i EU-parlamentet Sakfrågorna avgör.
Vi måste börja betrakta Piratpartiet i ett vidare perspektiv än vad den traditionella politikersynen tillåter.
Internet är i sig en ingrediens i den politiska sfären som skapar fullständigt nya redskap för en samhällsutveckling.

Jag citerar John Lennon som sa : TÄNK GLOBALT - VERKA LOKALT

Är själv (såklart) aktiv i min egen stad Vara.
Det talas så mycket om Falkvinges avsaknad av andra politiska visioner än partiets grundprinciper.
Men det finns ett tankefel i den kritiken.

Han värnar om vår frihet, medborgarrätt och vår (än så länge) självklara rätt att utforma vår tillvaro utifrån vår egen närmiljö och kommun.
Hur den kommunalpolitiska agendan ska se ut kan han rimligtvis inte ha koll på.
Men om man överför partiets grundprinciper till en riksdags , och kommunal nivå framgår ju en helt annan bild.
Det är individens rätt att delta i samhällsdebbaten utifrån sina egna förutsättningar och värderingar.
Det är vår frihet och våra rättigheter som ska forma den politiska agendan. Inte den “byråkratiska diktatur” som idag belägrar människors vardag med sitt regelverk och kontaktnät.
Jag vill inte ha det annorlunda. Våra medborgarrättigheter MÅSTE stå överordnat allt annat.
Då kan ingen partiledare, inte ens Falkvinge ha något reelt inflytande över den närmiljö jag kallar min verklighet.
Den lokalpolitiska och statliga organisationen som styr Sverige idag fungerar inte.
Eftersom folket inte tillskriver politiker och samhällsinstitutionerna någon större trovärdighet.
Än mindre att ha något faktiskt inflytande över.
Den lokalpolitiska och statliga organisationen som styr Sverige idag kan bara bestå om vi som medborgare tillåter det.
Vi är ett ungt parti med alla dess brister och tillgångar.
Men vi har visioner, medel och förmåga att skapa ett samhälle, även vår egen närmiljö, där MEDBORGARRÄTTEN finns som en verklig egenskap. Inte bara ett tjusigt ord som våra egna eller andra politiker nyttjar i debatten.
Piratpartiet har ingen definitiv lösning på framtidsfrågor gällande arbetslöshet, social eller ekonomisk utslagning, skatter, skola, sjukvård och annat.
DET är precis som det ska vara tycker jag.
Hade Falkvinge haft en massa tjusiga ord, valfläsk och halvsanningar som traditionella politiker hade han blivit likadan.
Piratpartiet går inte att betrakta med “samma ögon” som dom traditionella politiska partierna.
Helt enkelt för att medborgarrätten står i förrummet.
Med den rätten får vi vara med, utveckla den vardagspolitik och tillvaro vi själva lever i.
Det finns många olika sätt att utveckla “demokratisk självförvaltning” som formar den kommunalpolitiska agendan, så det är ingen utopi vi pratar om. Det finns inget annat parti i Sverige som kommer i närheten av detta förhållningsätt, och varför skulle dom?
Medborgarrätten strider ju mot deras egen totalitära byråkrati och existens.
Och Aftonbladet är ju en megafon för hela denna “apparat”.
Att börja med EU-valet, principfrågorna och medborgarrätten är självklart och absolut nödvändigt.
Utan den kampen riskerar vi förlora rätten till vår egen livskvalité.
Förutsatt att vi tycker demokrati, frihet och medborgarrätt är viktiga saker i våra liv.
Ett enkelt sätt att påbörja detta utvecklingsarbete är att bli aktivist i Piratpartiet.

DET är förhoppningsfullt i sig.

upplagd av friheten kostar all

Daniel Scythe sa...

Hmm... är inte det där om att tveka vilket parti man ska rösta på i EU-valet något sent? =)

Dessutom röstade jag pirat =)

Dock så känner jag att Piratpartiets politik är allt för smal för att vara meningsfull på kommunal nivå. I den dagliga debatten är det väl i princip bara om kommunen har tänkt att köpa in mjukvara som Piratpartiet har något att säga. Visst, man kan argumentera för att alla beslut ska vara transparenta och förankrade hos allmänheten men det blir lite tjatigt att försöka leda in varje debatt på det. Nä, på kommunal nivå så kommer bara PP få dåligt rykte.

I övrigt så tycks vi ha liknande åsikter om Piratpartiets frågor vilket framkommer i de av mina inlägg som handlar om det. Du svarade inte på fel inlägg?

Anonym sa...

Kunglig artikel av Johan Holmberg! Grymt att någon vågar sätta fingret på vad som verkligen måste göras i samhället!

Daniel Scythe sa...

Nja, jag kan hålla med honom om mycket i hans beskrivning av problemen men jag kan som sagt inte hålla med om mycket av hans lösningar.