söndag 8 november 2009

New Age-arbetsförmedling är ett logiskt resultat av alliansens propaganda

Aftonbladet har granskat jobbcoacherna och deras inte sällan new age-liknande metoder.

Att ha den typen av metoder är väl dock inte något konstigt med tanke på de tankegångar som har fått oss att landa i den situation som de arbetslösa befinner sig i idag.

Man började med att skuldbelägga de arbetslösa för att kunna motivera försämringen av deras situation. Arbetslösheten var de arbetslösas fel och ansvar, ett resonemang som närmast liknade framgångsteologi.

Inte ens högerpolitikerna kan dock komma undan med att inte satsa pengar på att bekämpa arbetslösheten i dagens läge.

Eftersom de styrande naturligtvis inser att mängden arbetstillfällen inte ökar även om varenda arbetslös person i landet blev en expert på att söka jobb så spelar det inte så mycket roll vad man använder pengarna till så länge som de inte använder dem på något sätt som går emot deras ideologi, det vill säga, de vill inte skapa statliga jobb eller göra arbetslöshet till något mindre personligt hot (för om folk känner sig trygga så kommer de att ha tid att blanda sig i politik och kräva bättre arbetsvillkor). Då behöver man ju inte närmare granska de privata aktörer som man anlitar, de är ju ändå bara en chimär.

AB AB AB AB AB
AB AB

Inga kommentarer: