onsdag 25 november 2009

Hanne Kjöller, på tunn hal is över djupt grumligt vatten

Hanne Kjöller verkar ha legat sömnlös över en del frågor kring Mehdi Ghezali.

Hon funderar över hur han egentligen lyckades bekosta sin resa till Pakistan och ifrågasätter att han blev torterad endast på grund av att han saknade visum. Hennes insinuationer går vidare när hon nämnder det faktum att det i fordonet som de 12 personerna färdades i återfanns ”10 940 dollar, 16 cd-skivor ’Hereafter’ av predikanten Anwar Al-Awaki, två knivar och en strypsnara av vajjer”. Med Anwar Al-Awaki menar hon Anwar al-Awlaki, Google föreslog rätt stavning men jag tror inte att Hanne använde Google för i så fall hade hon säkert spunnit vidare på det spåret, han är ganska extrem minst sagt.

För det första, han hade sagt att han skulle fira ramadan, det är inte helt otroligt att han slapp bekosta den resan själv, islam är en ganska kollektiv religion vad jag har förstått och han är dessutom en ganska uppmärksammad person som säkert kan få en del sympatier efter Guantanamo. Det har inte skrivits någonstans att man fann prylarna på honom, bara i fordonet även om mången korkad person ansåg att prylarna nödvändigtvis var hans. Sist men inte minst, ska man verkligen ha så stort förtroende för att Pakistans rättsväsende inte torterar oskyldiga. Om Hanne tycker att omständigheterna pekar i vissa riktningar, vad kan då inte de som grep honom ha tyckt.

Min poäng är inte att Ghezali är oskyldig, det kan varken jag eller Hanne Kjöller veta. Min poäng är att Hanne Kjöller insinuerar väldigt mycket vilket rimmar väldigt illa med DNs höga svansföring kring Donald Boströms organartikel. Hon spelar ganska mycket på islam som en i grunden misstänkt religion och kommentarerna till artikeln visar vilka reaktioner det får. Ghezali, och även Munir Awad och Safia Benaouda, ses ömsom som terrorister och ömsom som bidragsfuskare.

Inga kommentarer: