torsdag 22 januari 2009

Äktenskapliga bråk

Alla riksdagspartierna utom Kd (no shit!) ställer sig nu bakom en könsneutral äktenskapsbalk, Kd vill ta ifrån samfunden vigselrätten men också ta bort ordet äktenskap ur det civila samhället. De andra allianspartierna vill att endast de som kan både kan tänka sig att viga heterosexuella och homosexuella par får förrätta borgeliga vigslar medan det är upp till kyrkorna själva att avgöra vilka de ska få viga. Jag har inte järnkoll på exakt vad de rödgröna har sagt om detta.

Även om jag faktiskt håller med Kd om att ta ifrån samfunden vigselrätten så vill de naturligtvis göra det av fel anledning. Ifall man skulle börja genomföra en sådan sak just nu så skulle det väl dessutom dra ut på tiden ännu mer och det här är ändå på tok för försenat.

Min fundering är ifall inte det bästa vore att 1. Genomföra en könsneutral äktenskapsbalk där ordet äktenskap givetvis finns med, allt annat vore en eftergift åt de intoleranta krafterna i samhället. 2. Ställa samma krav på de samfund som vill behålla vigselrätten som de ställer på de borgeliga vigselförrättarna dvs att de är helt könsneutrala, då menar jag hela samfunden, inte bara enskilda präster eller motsvarande. På det sättet lägger man sig egentligen inte i hur ett samfund utövar sin religion (fast att förfölja HBT-personer ska naturligtvis fortsätta ses som ett hatbrott). 3. På sikt ta ifrån alla samfund vigselrätten då en vigsel är en myndighetsutövning som enbart ska utövas av myndigheter, att blanda in religion i det är bara att sätta sig i samma soppa som vi sitter i idag.

En intressant aspekt av det här är att samma samfund som gnäller över att staten lägger sig i deras religionsutövning samtidigt får bidrag enligt "Förordningen om statsbidrag till trossamfund" vilket endast ska delas ut till "trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Hmm... är diskriminering av HBT-personer verkligen förenligt med detta?

Personligen har jag svårt att förstå varför någon vill tillhöra en nazikyrka som hatar dem, för mig känns det lite som att vilja gå med i en nazistisk organisation när man är jude, men så har jag heller inte någon religiös övertygelse av det slaget. Varför bildar i så fall folk inte vettigare trossamfund istället, tolerans måste vara viktigare än att ha en fancy byggnad att gå till. De flesta som gifter sig i kyrkan idag gör det inte av religiösa skäl utan på grund av traditioner, det går säkert att komma fram till någon lagstiftning som garanterar folk tillgång till dessa med tanke på att de registrerade trossamfunden får bidrag.

Jag tar gärna emot åsikter om det här, jag har inte tänkt igenom det här särskilt noga och ser på det utifrån, jag har bara följt en magkänsla. Jag kan lätt ha missat någon viktig aspekt. Jag är naturligtvis helt ointresserad av negativ kritik som bara bygger på religiös övertygelse eller fördomar, men det är intressant med saker som jag kan ha missat i fråga om religionsfrihet kontra antidiskriminering.

Så lite länkar för att synas lite mer: AB, AB, DN, DN, DN,

Inga kommentarer: